You are reading

HANDS-ON URBANISM Exhibition + Symposium in Brno

Exhibition, Nov 27, 2015 – January 17, 2016
Governor’s Palace (Knihovní sál)
Exhibition opening, Nov 26, 18:00
Moraviany gallery in Brno

Hands-On-Urbanism_exhibition_Moravian-gallery-in-Brno_27Nov2015-17Jan2016_

Sympozium

Termín konání: pátek 27. 11. 2015, 10.00-18.30
Místo konání: Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Barokní sál (přízemí), Moravské nám. 1a

Mezinárodní sympozium Hands-On Urbanism 1850-2012. Právo na zeleň je pořádáno se záměrem vztáhnout stejnojmennou výstavu k českému kontextu. Výstava prezentuje patnáct historických i současných příkladů vývoje měst spojených s fenoménem městského zahrádkaření. S razantní vlnou modernizace provázející průmyslovou revoluci čelila města po celém světě mnoha závažným výzvám. Obyvatelé však pokaždé dokázali najít osobitá řešení krizových situací a současně se podíleli na budování měst “zespoda”. Výstavní projekt v sobě spojuje historickou a aktivistickou perspektivu a ukazuje, že odlišný svět se dá “vypěstovat.”

Sympozium bude mimo jiné tematizovat i fenomén tzv. brněnských zahrádek, jejichž analogie najdeme např. v německýchSchrebergärtena které lze srovnávat i s jinými formami městského zahrádkaření prezentovanými ve vystavovaných studiích.

Sympozium sestává ze tří přednáškových a diskusních bloků, které se tématem zahrádek zabývají z různých úhlů pohledu. První, “politický” panel, se bude věnovat především brněnské situaci ve vztahu k městskému plánování a politice. Účast v této sekci přislíbili Martin Ander (náměstek primátora města Brna, Strana zelených), Michal Závodský (občanské sdružení Masarykova čtvrť), Tomáš Kaláb (KALÁB – stavební firma, spol. s r. o.) a Martin Říha (Zastupitelstvo města Brna, Komunistická strana Čech a Moravy, Český zahrádkářský svaz).

V druhém, “akademickém” panelu, budou na základě svých výzkumů městské zahrádkaření analyzovat Petr Gibas (Sociologický ústav Akademie věd ČR), Lucie Sovová (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity) a Arnošt Novák (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze).

V rámci třetího panelu se představí jednak autorka koncepce výstavy Hands-On Urbanism Elke Krasny (Akademie der bildenden Künste Wien), jednak architektka Gabu Heindel (Akademie der bildenden Künste Wien), architektka a badatelka Julia Wieger (Akademie der bildenden Künste Wien; Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs) a urbánní socioložka Mara Verlič (Akademie der bildenden Künste Wien), jejichž práce svým sociálním podtextem rezonují se základní myšlenkou výstavy – “right to the city”, tedy “právo na město” – spojenou se společenskou samoorganizací a plánováním měst “zespoda”.

Sympozium bude simultánně tlumočeno.

Program sympozia:

PRVNÍ PANEL (politický – Brno)

10.30-10.40
Michal Závodský, občanské sdružení Masarykova čtvrť

10.40-10.50
Tomáš Kaláb, KALÁB – stavební firma, spol. s r. o.

10.50-11.00
Martin Říha, Zastupitelstvo města Brna (Komunistická strana Čech a Moravy), Český zahrádkářský svaz

11.00-11.10
Martin Ander, náměstek primátora města Brna (Strana zelených)

11.10-12.00
Diskuze – moderátoři: Jakub Kořínek, místopředseda komise Rady města Brna             pro strategické a územní plánování (Žít Brno s podporou Pirátů), a Jan Kristek, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně

12.00-13.00 Oběd

DRUHÝ PANEL (akademický – Česko)

13.30-14.00
Petr Gibas, Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.,                                         Zahrádkové osady: městské prostory krocení a hýčkání přírody

14.00-14.30
Arnošt Novák, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Potenciál městského zahradničení – od kosmetických činností k reálným alternativám

14.30-15.00
Lucie Sovová, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Zahrádkářské kolonie jako prostory alternativní produkce potravin

15.00-15.30
Diskuze – moderátor: Jan Kristek, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně

15.30-16.00 Přestávka

TŘETÍ PANEL (akademický – Rakousko)

16.00-16.30
Elke Krasny, Akademie der bildenden Künste Wien,
Hands-On Urbanism

16.30-17.00
Gabu Heindl, Akademie der bildenden Künste Wien,
Nezastavovací plán. Za nové plánování (a nástroje utváření) veřejného prostoru

17.00-17.30
Julia Wieger a Mara Verlič, Akademie der bildenden Künste Wien,Commoning. Otázky z kuchyně

17.30-18.00
Diskuze – moderátor Jan Kristek, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně

18.00-18.30
Shrnutí, závěr

Změna programu sympozia vyhrazena.